Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony. Więcej informacji na temat cookies kliknij tutaj. zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Informacje Ogólne

  Polityka prywatności to dokument, który określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą serwisu internetowego www.porolex.pl., należącego do Porolex Dominka Gałuszka Spółka Jawna z siedzibą w Olszynach.

  Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa).

  W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie mają więc przepisy RODO oraz Ustawa.

  Podczas korzystania z serwisu www.porolex.pl mogą Państwo przekazać nam swoje dane osobowe np. podczas zawierania umowy w sklepie internetowym. Wówczas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe.

  Przed skorzystaniem z usług naszego serwisu internetowego prosimy o zaznajomienie się z treścią całej Polityki prywatności.

 • Administrator Danych Osobowych

  Administratorem danych osobowych Porolex Dominika Gałuszka Spółka Jawna (dalej Porolex) z siedzibą w Olszynach, adres: Olszyny 217, 32-831 Olszyny, tel.+48 600 944 540, adres e-mail: sklep@porolex.pl .

 • Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO m.in. w celu realizacji zawarcia umowy, wykonania umowy. Dane mogą być również przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń , o ile Państwo wyrażą odrębną, stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na jej podstawie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów – w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.

  Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

  1. Zawarcia umowy oraz realizacji procesu reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  2. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  3. Wysyłania informacji handlowej lub marketingu za pomocą poczty elektronicznej na podstawie Państwa zgody – w przypadku jej wyrażenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – np. obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości.

 • Informacja o odbiorcach danych osobowych

  Administrator Państwa danych osobowych dba o ich poufność. Administrator będzie mógł je udostępnić również podmiotom z którymi zawarł umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO. W szczególności może tu dojść do powierzenia danych dostawcom rozwiązań technologicznych (dostawcy usług teleinformatycznych), organizacyjnych (firmy zajmujące się obsługą przewozu towarów i osób, usługi wsparcie logistycznego). W przypadku gdy Państwo będą chcieli uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zakresów świadczenia usług przez podmioty przetwarzające dane, zawsze możecie skontaktować się w tym celu z Administratorem. Będziemy także mogli udostępnić Państwa dane osobowe innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu zapewniania ciągłości działań zwłaszcza w przypadku organizowania dodatkowych imprez, zajęć bądź innego rodzaju usług, których świadczenie nie odbywa się w sposób ciągły ale także podmiotom ubezpieczeniowym, bankom czy serwisom płatności elektronicznej. Będziemy także mogli udostępnić Państwa dane podmiotom działającym w sferze obsługi prawnej oraz windykacyjnej tj. kancelarie prawne, firmy windykacyjne itp., kiedy będziemy zmuszeni do dochodzenia swoich roszczeń.

 • Okres przez który będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji współpracy jak również po jej zakończeniu w celu wypełnienia prze Porolex ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających np. z prawa podatkowego oraz w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Porolex.

  Dane osobowe klientów przetwarzane w powyższych celach będą przechowywane przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego oraz przez okres wymagany przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz podatkowymi.

  Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody (6 ust. 1 lit. a RODO), będą przetwarzane do chwili jej odwołania.

  Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

 • Prawa związane z ochroną danych osobowych

  Przysługują Państwu następujące prawa:

  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii.

  2. Prawo sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.

  3. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  4. Prawo do przenoszenia danych do innego Administratora Danych.

  5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

  W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres email: sklep@porolex.pl .

 • Konsekwencje niepodania danych osobowych

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z nich.

 • Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

  Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie, cookies.

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Przetwarzamy je bowiem zarówno w wersji papierowej jak i wielokrotnie w systemach informatycznych. Nie wiąże się to jednak z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.

  W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia plików cookies zapisanych w pamięci komputera za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

  Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych (domyślnych) akceptują tworzenie plików cookies na Państwa urządzeniu. Każdy użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach, telefonach komórkowych, tabletach jak i innych urządzeniach. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności serwisów internetowych.

  W celu dowiedzenia się więcej o plikach cookies prosimy Państwa o zapoznanie się z Regulaminem wykorzystywania plików cookies, który znajduje się w zakładce Regulamin Cookies.