Korzystając z naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony. Więcej informacji na temat cookies kliknij tutaj. zamknij

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (NEWSLETTER W ZAKRESIE SUBSKRYPCJII I WYSYŁANIA OFERTY HANDLOWEJ)

  1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Porolex Dominika Gałuszka Spółka Jawna (dalej Porolex), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700211, NIP: 8733264609; REGON: 368589105, siedziba: Olszyny 217, 32-831 Olszyny, tel.+48 600 944 540, adres e-mail: sklep@porolex.pl zwana dalej „Administratorem”.

  2. Informujemy, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu subskrypcji usługi Newsletter, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

  4. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia Państwa dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być przekazane także podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych.

  5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  6. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody (6 ust. 1 lit. a RODO), będą przetwarzane do chwili jej odwołania.

  7. Przysługują Państwu następujące prawa:

   - prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

   - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

   - prawo do przenoszenia danych do innego Administratora Danych,

   - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

   - prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda. Wycofanie zgody, skutkować będzie usunięciem Twojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

  8. Ponadto informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
   Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.